Domsfortellingens plausibilitet. En analyse av rettens fortelling i Baneheiasaken.

Download (PDF, 334KB)